Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku
Název práce v češtině: Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: Shortened muscle groups in footballers of older school age
Klíčová slova: fotbal, mládež, držení těla, svalová nerovnováha, kompenzace
Klíčová slova anglicky: football, youth, posture, muscle imbalance, compensation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 15.01.2020 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, E314, E314, seminární místnost ZTV
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2020
Oponenti: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK