Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura rodin a domácností v Norsku se zaměřením na období 2005−2016
Název práce v češtině: Struktura rodin a domácností v Norsku se zaměřením na období 2005−2016
Název v anglickém jazyce: Family and household structure in Norway in the period of 2005−2016
Klíčová slova: Norsko, rodina, domácnost, populační vývoj, standardizovaný index hlav domácností
Klíčová slova anglicky: Norway, family, household, population development, standardized index of household heads
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Oponenti: Mgr. Jiří Ruml
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK