Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Referenční význam slov při komunikaci člověka a psa
Název práce v češtině: Referenční význam slov při komunikaci člověka a psa
Název v anglickém jazyce: Reference meaning of words in human-dog communication
Klíčová slova: pes, mezidruhová komunikace, jazyk, kognice, slova, výcvik
Klíčová slova anglicky: dog, interspecies communication, language, cognition, words, training
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Ing. Milena Santariová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato studie si klade za cíl experimentálně ověřit schopnost učení referenčního významu signálu (slova) prostřednictvím sociálního učení u psa. Při stanovování hypotézy jsme vycházeli z předpokladu, že pokud psi žijí trvale v lidské společnosti, mají možnost celý život sledovat lidské chování a učit se z něj. Chceme tedy otestovat, zda psi vnímají slova podobně jako malé děti a jsou schopní rychle si spojovat jejich význam s určitým předmětem. Provedeme tedy experiment se skupinou psů, které naučíme rozlišovat předměty podle názvu. Následně budeme testovat, zda jsou psi schopní rozlišit i zcela nový předmět jen na základě pozorování lidské komunikace o předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK