Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"It’s got to be dirty": Komodifikace vzpomínání na případu souboru Prague Burlesque
Název práce v češtině: "It’s got to be dirty": Komodifikace vzpomínání na případu souboru Prague Burlesque
Název v anglickém jazyce: "It’s got to be dirty": Comodification of remembering in case of Prague Burlesque ensemble
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci se budu zabývat tématem komodifikace vzpomínání na minulost v případě souboru Prague Burlesque z etnomuzikologického hlediska. Tento soubor pořádá pravidelné „revue“ v prvorepublikovém sále Royal na pražských Vinohradech a odkazuje se na étos první republiky, ač hudební výběr, který je pro celou show stěžejní zcela neodpovídá dané době. Jedná se tedy o druh simulakra, kde jak herci, tak i diváci „hrají“ určitou hru a vyjednávají ono vzpomínání na první republiku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK