Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén skautingu z filosofické perspektivy
Název práce v češtině: Fenomén skautingu z filosofické perspektivy
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Scouting from Philosphical Perspective
Klíčová slova: skauting, filosofie, morálka, sebevýchova, pobyt v přírodě, duchovní život
Klíčová slova anglicky: scouting, philosophy, morality, self-education, contact with nature, spiritual life
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl zmapovat žitý fenomén skautingu s bližším zaměřením na morální a hodnotový rozměr hnutí. V linii britského zkladatele R.Baden-Powella budeme sledovat, jakým způsobem je produkován normativní obraz skautingu. Zároveň se zaměříme na specifika českého skautingu, které v některých aspektech navazují na americkou linii myšlenkových konceptů výchovy zpracovaných v pracích E.T. Setona.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK