Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalized ordinary differential equations in metric spaces
Název práce v češtině: Zobecněné obyčejné diferenciální rovnice v metrických prostorech
Název v anglickém jazyce: Generalized ordinary differential equations in metric spaces
Klíčová slova: zobecněné obyčejné diferenciální rovnice, metrické prostory, křivky, Henstock-Kurzweilův integrál
Klíčová slova anglicky: generalized ordinary differential equations, metric spaces, curves, Henstock-Kurzweil integral
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 14.12.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2016
Zásady pro vypracování
Rozvinout teorii zobecněných obyčejných diferenciálních rovnic pro popis křivek v metrických prostorech, studovat existenci a jednoznačnost řešení.
Seznam odborné literatury
Kurzweil, Jaroslav: Generalized ordinary differential equations. Not absolutely continuous solutions. Series in Real Analysis, 11. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2012

Schwabik, Štefan: Generalized ordinary differential equations. Series in Real Analysis, 5. World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 1992

Lorenz, Thomas: Mutational analysis. A joint framework for Cauchy problems in and beyond vector spaces. Lecture Notes in Mathematics, 1996. Springer-Verlag, Berlin, 2010. xiv+509 pp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK