Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akutní a chronická zánětlivá onemocnění kosterní soustavy
Název práce v češtině: Akutní a chronická zánětlivá onemocnění kosterní soustavy
Název v anglickém jazyce: Acute and chronic inflammatory diseases of the skeletal system
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2016
Datum zadání: 27.02.2018
Datum a čas obhajoby: 29.05.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2018
Oponenti: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše odborné literatury
Seznam odborné literatury
Moussa T, Bhat V, Kini V, Fathalla BM. Clinical and genetic association, radiological findings and response to biological therapy in seven children from Qatar with non-bacterial osteomyelitis. Int J Rheum Dis. 2016
Hofmann SR, Schnabel A, Rösen-Wolff A, Morbach H, Girschick HJ, Hedrich CM. Chronic Nonbacterial Osteomyelitis: Pathophysiological Concepts and Current Treatment Strategies. J Rheumatol. 2016
Rodick MR, Shah R, Rogers V, Finn A, Ramanan AV. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) - advancing the diagnosis. Pediatr Rheumatol Online J. 2016
Zimmermann P, Curtis N. Synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, and osteitis (SAPHO) syndrome - A challenging diagnosis not to be missed. J Infect. 2016
Hirji H, Saifuddin A. Paediatric acquired pathological vertebral collapse. Skeletal Radiol. 2014
Zerbini CA, Clark P, Mendez-Sanchez L, Pereira RM, Messina OD, Uña CR, Adachi JD, Lems WF, Cooper C, Lane NE; IOF Chronic Inflammation and Bone Structure (CIBS) Working Group.. Biologic therapies and bone loss in rheumatoid arthritis. Osteoporos Int. 2016
Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoid arthritis. Lancet. 2016
DiCarlo EF1, Kahn LB. Inflammatory diseases of the bones and joints. Semin Diagn Pathol. 2011 Feb;28(1):53-64.
Dressler F. Infectious diseases affecting the musculoskeletal system in children and adolescents. Curr Opin Rheumatol. 1993 Sep; 5(5):651-7.
Hvid I, Horn J, Huhnstock S, Steen H. The biology of bone lengthening. J Child Orthop. 2016
Schett G, Dayer JM, Manger B. Interleukin1 function and role in rheumatic disease. Nat Rev Rheumatol. 2016
Verhoeven F, Tordi N, Prati C, Demougeot C, Mougin F, Wendling D. Physical activity in patients with rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 2016
Xiao W, Li S, Pacios S, Wang Y, Graves DT. Bone Remodeling Under Pathological Conditions. Front Oral Biol. 2016
Giannoudis PV, Hak D, Sanders D, Donohoe E, Tosounidis T, Bahney C. Inflammation, Bone Healing, and Anti-Inflammatory Drugs: An Update. J Orthop Trauma. 2015
Cicchitti L, Martelli M, Cerritelli F. Chronic inflammatory disease and osteopathy: a systematic review. PLoS One. 2015
Tam, L.S., Gu, J., Yu, D. Pathogenesis of ankylosing spondylitis. Nat Rev Rheumatol. 2010;6:399–405.
O'Connell, J.X., Nielsen, G.P., Rosenberg, A.E. Subchondral acute inflammation in severe arthritis: A sterile osteomyelitis?. Am J Surg Pathol. 1999;23:192–197
Sweiss, N.J., Patterson, K., Sawaged, R. et al, Rheumatologic manifestations of sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med. 2010;31:463–473.
Torralba, K.D., Quismoro, F.P. Sarcoidosis and the rheumatologist. Curr Opin Rheumatol. 2009;21:62–70.
Walberger, J.-M., Firestein, G.S. Rheumatoid arthritis, B—Epidemiology, pathology and pathologenesis. in: J.H. Klipple (Ed.) Primer on the Rheumatic Diseases. (ed 13). Springer, New York; 2008:122 (Chapter 6).
Další odborné články z databáze PubMed
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK