Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělé oplodnění, genetika, děti s postižením
Název práce v češtině: Umělé oplodnění, genetika, děti s postižením
Název v anglickém jazyce: Artificial Fertilisation, Genetics, Handicapped Children
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2005
Datum zadání: 09.01.2005
Datum a čas obhajoby: 09.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.03.2006
Oponenti: doc. ThDr. Jiří Skoblík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK