Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ne/standard: moderní jazz a smrt autora
Název práce v češtině: Ne/standard: moderní jazz a smrt autora
Název v anglickém jazyce: Non/standard: Modern Jazz and Death of Author
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2016
Datum zadání: 21.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK