Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy trestního postihu mladistvých
Název práce v češtině: Vybrané problémy trestního postihu mladistvých
Název v anglickém jazyce: The selected problems of juvenile justice
Klíčová slova: Mládež, sankcionování, vývojová psychologie
Klíčová slova anglicky: Juveniles, sanctioning, developmental psychology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2016
Datum zadání: 21.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK