Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha RNA-demetylázy FTO v regulaci buněčných funkcí a energetické homeostázy
Název práce v češtině: Úloha RNA-demetylázy FTO v regulaci buněčných funkcí a energetické homeostázy
Název v anglickém jazyce: The role of RNA-demethylase FTO in the regulation of cellular function and energy homeostasis
Klíčová slova: N6-Metyladenosin, FTO, RNA-epigenetika, energetický metabolismus
Klíčová slova anglicky: N6-Methyladenosine, FTO, RNA-epigenetics, energy metabolism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Metylace adenosinu je ubikvitní modifikací RNA. Nedávno bylo zjištěno, že tato modifikace může významným způsobem ovlivňovat další zpracování, transport a degradaci RNA. RNA demetyláza FTO, jejímž in vivo substrátem je metyladenosin má významnou regulační funkci v řízení metabolismu a energetické homeostáze. Cílem práce je shrout hlavní poznatky v této oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Adenosine methylation is an ubiqiotous RNA decoration. It was recently determined that this modification has an important effect on RNA processing, transport and degradation. RNA-demethylase FTO whose in vivo substrate is methyladenosine has a significant role in the regulation of energy metabolism and homeostasis. The aim of this thesis is to review main finding in the field.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK