Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Srovnávací a evoluční analýza neurulace bazálních ryb
Název práce v češtině: Srovnávací a evoluční analýza neurulace bazálních ryb
Název v anglickém jazyce: Comparative and evolutionary analyses of neurulation in non-teleost fishes
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2018
Oponenti: Mgr. Jiří Pergner, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Štundl, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Srovnávací analýza mechanismů neurulace u embryí bichira, jesetera a kostlína
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK