Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koevoluce tropických ptačích ektoparazitů
Název práce v češtině: Koevoluce tropických ptačích ektoparazitů
Název v anglickém jazyce: Coevolution of avian ectoparasites in the tropics
Klíčová slova: kospeciace, kofylogeneze, kodivergence, hostitelské přeskoky, koevoluce, všenky, ektoparaziti, Fahrenholzovo pravidlo, tropy, ptáci, Kamerun
Klíčová slova anglicky: cospeciation, cophylogeny, codivergence, host switching, coevolution, feather lice, extoparasites, Fahrenholz rule, tropics, birds, Cameroon
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je pomocí sekvenace vybraných genů a následných fylogenetických přístupů analyzovat míru kospeciace u ptačích ektoparazitů ("všenek") z Kamerunu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK