Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šedesátníci a koloniální diskurz sovětské kultury na Ukrajině v době tání (1956–1964)
Název práce v češtině: Šedesátníci a koloniální diskurz sovětské kultury na Ukrajině v době tání (1956–1964)
Název v anglickém jazyce: The Sixtiers and the Colonial Discourse of the Soviet Culture in Ukraine During the Thaw (1956–1964)
Klíčová slova: Šedesátníci|tání|kulturní kolonialismus|imperialismus|opozice|komunismus|národní identita|disidentské hnutí|ukrajinská literatura|sovětské dějiny
Klíčová slova anglicky: The Sixtiers|the Thaw|cultural colonialism|imperialism|opposition|communism|national identity|dissident movement|Ukrainian literature|Soviet history
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Boguslaw Leszek Bakula
  PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK