Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Očekávání rodičů od anglických mateřských škol v ČR
Název práce v češtině: Očekávání rodičů od anglických mateřských škol v ČR
Název v anglickém jazyce: Parental Expectations of English Preschools in the Czech Republic
Klíčová slova: očekávání, anglická školka, rodiče, raná výuka cizích jazyků, předškolní dítě
Klíčová slova anglicky: expectation, English preschool, parents, early language learning, preschool child
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK