Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hnojení dusíkem na růst rostlin během primární sukcese
Název práce v češtině: Vliv hnojení dusíkem na růst rostlin během primární sukcese
Název v anglickém jazyce: The effect of N fertilization on plant growth during primary succession
Klíčová slova: dusík, rostliny, primární sukcese, fixace
Klíčová slova anglicky: nitrogen, plants, primary succession, fixation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 15.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: Mgr. Ondřej Mudrák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK