Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv endokanabinoidního systému na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana
Název práce v češtině: Vliv endokanabinoidního systému na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana
Název v anglickém jazyce: The effect of endocannabinoid system on light entrainment of rat circadian system
Klíčová slova: cirkadiánní systém, suprachiasmatická jádra, světelná synchronizace, endokanabinoidní systém, CB1 receptory, extracelulárním signálem regulovaná kináza 1/2, ERK1/2, c-Fos
Klíčová slova anglicky: circadian system, suprachiasmatic nuclei, light entrainment, endocannabinoid system, CB1 receptors, extracellular signal-regulated kinase 1/2, ERK1/2, c-Fos
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 15.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je zjistit, jaký vliv má endokanabinoidní systém na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana a určit, zda má aktivace CB1 receptorů během subjektivní noci, tj. v době, kdy je cirkadiánní systém na synchronizační vliv světla citlivý, kromě vlivu na fázové posuny v lokomoční aktivitě vliv také na indukci a dynamiku světločivných markerů, jako je c-Fos a fosforylované formy kináz ERK1/2 a GSK3β.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the project is to study the influence of the endocannabinoid system on light entrainment of circadian system of the rat and to investigate whether the CB1 receptor activation during the subjective night, the time window when circadian system is sensitive to photic stimuli, in addition to affecting the rhythm in locomotor activity affects also the dynamics of the photoinducible markers c-Fos and phosphorylated forms of ERK1/2 a GSK3β kinases.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK