Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cell signaling aberrations in primary immunodeficiencies
Název práce v češtině: Odchylky v buněčné signalizaci u primárních imunodeficitů
Název v anglickém jazyce: Cell signaling aberrations in primary immunodeficiencies
Klíčová slova: Primární imunodeficit, PID, STAT1, kaspáza-8, HCK, apoptóza
Klíčová slova anglicky: Primary immunodeficiency, PID, STAT1, Caspase-8, HCK, gain-of-function, loss-of-function
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Primární imunodeficity (PIDs) představují velkou skupinu
dědičných poruch imunitního systému, při kterých je jedna nebo více z jeho
složek narušeno. S vývojem masivně paralelního sekvenování je ve skupině
PID objevováno obrovské množství genomických abnormalit, jejichž vliv na
buněčné funkce je ale stále nejasný. Cílem projektu je funkční
charakterizace lidských primárních imunodeficitů s nově nalezenými
mutacemi v genech STAT1, HCK a CASP8 z hlediska změn v imunofenotypu, v in
vitro proliferaci, apoptóze, vnitrobuněčné signalizaci a produkci
cytokinů. Experimenty budou prováděny na primárních buňkách i na
buněčných liniích, především pomocí mnohobarevné průtokové cytometrie,
imunoprecipitace, western blotu a ELISA testů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Primary immunodeficiencies (PIDs) represent a large
group of inherited disorders of immune system in which one or more
components are impaired. With the development of massive parallel
sequencing huge amount of genomic abnormalities underlying PIDs is being
discovered but their functional consequences at the cellular level are not
known. The aim of the project is to functionally charactize human PIDs
with newly found mutations in STAT1, HCK and CASP8 in terms of changed
immunophenotype, in vitro proliferation, apoptosis, intracellular
signaling, and cytokine production. The experiments will be performed with
both primary cells and cell lines especially using polychromatic flow
cytometry, immunoprecipitation, western blot, and ELISA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK