Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakcí antiretroviálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry
Název práce v češtině: Studium interakcí antiretroviálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry
Název v anglickém jazyce: Study of interactions of antiviral drug tenofovir and its prodrug tenofovir disoproxil fumarate with placental nucleoside transporters
Klíčová slova: nukleosidové transportéry, ekvilibrační nukleosidové transportéry, koncentrační nukleosidové transportéry, tenofovir, tenofovir disoproxil fumarát, placenta, BeWo buňky, akumulace, těhotenství, NBMPR
Klíčová slova anglicky: nucleoside transporters, equilibrative nucleoside transporters, concentrative nucleoside transporters, tenofovir, tenofovir disoproxil fumarate, placenta, accumulation, pregnancy, NBMPR
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 19.12.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
preciznost, pracovitost, laboratorní zručnost, schopnost analýzy výsledků a jejich interpretace ve správném kontextu, zájem o problematiku, zájem o vědeckou práci, samostatnost
Seznam odborné literatury
internetové vědecké databáze, dostupné vědecké články publikované ve vědeckých žurnálech s IF
Předběžná náplň práce
kultivace buněčných kultur, in vitro akumulační studie na buněčné linii BeWo, potenciálně realizace ex vivo akumulačních studií na tkáni lidské placenty a in situ duálně prefundované potkaní placenty
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
cell culture handling, in vitro accumulation studies, eventually realization of ex vivo accumulation studies in human placental tissue and/or in situ dual perfusion experiments in rat placenta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK