Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of high-throughput screening assay for the identification of inhibitors targeting influenza A polymerase
Název práce v češtině: Vývoj testovací metody pro identifikaci inhibitorů chřipkové polymerasy
Název v anglickém jazyce: Development of high-throughput screening assay for the identification of inhibitors targeting influenza A polymerase
Klíčová slova: Chřipka, RNA polymerasa, RNA čepička, hromadné testování, endonukleasa
Klíčová slova anglicky: Influenza, RNA polymerase, RNA cap, recombinant protein, high-throughput screening, endonuclease activity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 23.02.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat charakterisací dvou nedávno objevených terapeutických cílů v chřipkové RNA polymerase – doménami odpovědnými za vazbu a odštěpení čepičky hostitelské pre-mRNA. Náplní práce bude vyvinout metody využitelné k testování potenciálních inhibitorů polymerasy. Část práce bude věnována rešerši shrnující tématiku vazby a odštěpování čepičky polymerasovými podjednotkami. Během práce studentka připraví rekombinantní proteiny a využije biofyzikální metody jako např. AlphaScreen, povrchovou plasmonovou resonanci SPR či rentgenostrukturní analysu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis will be focused on characterization of two recently identified targets in Influenza RNA polymerase – cap binding and endonuclease domains. The objective of this thesis is to develop a methods based on the AlphaSreen technology or recently published DIANA assay (Navrátil et al., 2016) that will be used for screening of potential polymerase inhibitors. The part of the thesis will be up to date review concerning cap-snatching and endonuclease activities of Influenza virus polymerase. Master student will acquire knowledge on recombinant protein expression and biophysical methods such as AlphaScreen, surface plasmon resonance (SPR) and X-ray crystallography.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK