Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o seniory s demencí v nemocničním prostředí z pohledu sester
Název práce v češtině: Péče o seniory s demencí v nemocničním prostředí z pohledu sester
Název v anglickém jazyce: Care for people with dementia in the hospital environment from the perspective of nurses
Klíčová slova: lidé s demencí, demence, komunikace, kvalita péče, náročné situace, nemocnice
Klíčová slova anglicky: people with dementia, dementia, communication, quality of care, challenging situations, hospital
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 14.11.2016
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK