Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální kompetence u IT pracovníků
Název práce v češtině: Sociální kompetence u IT pracovníků
Název v anglickém jazyce: Social Competencies of IT professionals
Klíčová slova: Sociální kompetence|emoční inteligence|sociální inteligence|IT pracovníci|Inventář sociálních kompetencí|U. P. Kanning
Klíčová slova anglicky: Social Competencies|Emotional Intelligence|Social Intelligence|IT Professionals|Interpersonal Competence Questionnaire|U. P. Kanning
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2016
Datum zadání: 11.11.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomový projekt se bude zabývat tématem sociálních kompetencí u IT pracovníků . V teoretické části shrne současné poznatky týkající se sociálních kompetencí a navazujících tematických konstruktů. Bude se věnovat potřebnosti zjišťování sociálních kompetencí nejprve obecně, a posléze u vybrané profesní skupiny s ohledem na její specifičnost v kontaktu s druhými lidmi. Také osoby pracující v technických profesích řeší úkoly, ve kterých se sociální kompetence uplatňují. Jde například o kontakt se zákazníky, vedení pracovních týmů nebo kontakt s kolegy na pracovišti. Vzhledem k narůstající potřebě sociálních interakcí v globálním měřítku identifikujeme u IT pracovníků potřebu rozvoje sociálních kompetencí (Joyner, Mann, & Harris, 2012).

Výzkumná část se bude zabývat měřením sociálních kompetencí u vybrané profesní skupiny IT pracovníků. Využita bude dotazníková metoda ISK – Inventář sociálních kompetencí U. P. Kanninga. Výsledky budou posléze pomocí relevantních statistických metod porovnány s dalšími profesními skupinami. Studie bude tedy kvantitativního rázu.
Seznam odborné literatury
Bradberry, T., & Greaves, J. (2013). Emoční inteligence (1. vyd.). Brno: BizBooks.

Gilmore, E. P. (2008). Emotional Intelligence For Engineers [Online]. Engineers Journal, 62(6), 366-369.

Joyner, F. F., Mann, D. T. Y., & Harris, T. (2012). Engineering as a Social Activity: Preparing Engineers to Thrive in the Changing World of Work [Online]. American Journal Of Engineering Education, 3(1), 67-82.

Kanning, U. P. (2006). Development and validation of a German-language version of the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ) [Online]. European Journal Of Psychological Assessment, 22(1), 43-51.http://doi.org/10.1027/1015-5759.22.1.43

Kanning, U.P. (2009). Diagnostik sozialer Kompetenzen (2., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Prusty, C., Dwivedy, A. K., & Khuntia, J. (2015). Why and How Do Engineers Communicate? [Online]. Iup Journal Of Soft Skills, 9(1), 45-50.

Výrost, J., & Slaměník, I. (2001). Aplikovaná sociální psychologie (Vyd. 1.). Praha: Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK