Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšetření HLA systému a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně
Název práce v češtině: Vyšetření HLA systému a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně
Název v anglickém jazyce: Study of HLA antigens and KIR genes in a donors and recipients of bone marrow
Klíčová slova: HLA, KIR, transplantace hematopoetických kmenových buněk, HLA typizace, KIR typizace
Klíčová slova anglicky: HLA, KIR, hematopoietic stem cell transplantation, HLA typing, KIR typing
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Ing. Milena Vraná
Řešitel: Mgr. Zuzana Kroulíková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2016
Datum zadání: 11.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Předběžná náplň práce
Náplní práce je popis problematiky typizace HLA a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně, dále je cílem poskytnout stručný přehled o indikacích, komplikacích a obecném vývoji transplantací hematopoetických kmenových buněk.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Contents of this bachelor's thesis is a description of HLA and KIR genes genotyping in donors and recipients of bone marrow. This bachelor's thesis is also aimed to describe indications, complications and development of hematopoietic stem cell transplantations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK