Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství
Název práce v češtině: Srovnání národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství
Název v anglickém jazyce: A comparison of national trade mark with Community trade mark
Klíčová slova: Ochranná známka Evropská unie
Klíčová slova anglicky: Trade Mark European Union
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2016
Datum zadání: 10.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2017
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 13:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Oponenti: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK