Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku: Cílová skupina romská etnická menšina
Název práce v češtině: Komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku: Cílová skupina romská etnická menšina
Název v anglickém jazyce: Community Planning in the Sluknov Region Focused on Ethnic Minorities Especially on the Romani Minority
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2005
Datum zadání: 15.12.2005
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Oponenti: Mgr. Ing. Radomír Kuchař
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK