Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český mediální obraz izraelsko-palestinských vztahů na počátku tzv. tiché intifády
Název práce v češtině: Český mediální obraz izraelsko-palestinských vztahů na počátku tzv. tiché intifády
Název v anglickém jazyce: Czech media representation of Israeli-Palestinian relations at the beginning of the "silent intifada"
Klíčová slova: konstrukce mediálního obrazu, obsahová analýza, agenda setting, gatekeeping, framing, Izrael, Palestina, konflikt, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES, Reflex, Respekt, Týden, média, tisk
Klíčová slova anglicky: construction of media image, content analysis, agenda setting, gatekeeping, framing, Israel, Palestine, conflict, Lidové Noviny, Právo, Hospodářské Noviny, Mladá Fronta DNES, Reflex, Týden, media, press
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 22.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK