Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The impact of IMF financial aid on economic growth and inflation
Název práce v češtině: The impact of IMF financial aid on economic growth and inflation
Název v anglickém jazyce: The impact of IMF financial aid on economic growth and inflation
Klíčová slova: IMF, Conditionality, Quotas, GDP, Inflation, Corruption, Voice & Accountability, FDI.
Klíčová slova anglicky: IMF, Conditionality, Quotas, GDP, Inflation, Corruption, Voice & Accountability, FDI.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 08.02.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2017
Oponenti: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK