Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinants of Claims Satisfaction in Insolvency Proceedings in the Czech Republic
Název práce v češtině: Determinanty uspokojenosti pohledávek v insolvenčních řízeních v České republice
Název v anglickém jazyce: Determinants of Claims Satisfaction in Insolvency Proceedings in the Czech Republic
Klíčová slova: insolvence, insolvenční řízení, uspokojenost pohledávek
Klíčová slova anglicky: insolvency, insolvency proceedings, claims satisfaction
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 08.02.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2017
Oponenti: PhDr. Petra Luňáčková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Act No. 182/2006 Coll., on Insolvency and Methods of Its Resolution (Insolvency Act).
Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609.
Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of accounting research, pp. 71-111.
Edmister, R. O. (1972). An Empirical Test of Ratio Analysis for Small Business Failure Prediction. Journal of Financial and Quantitative Analysis (March) 1477–1493.
Richter, T. (2008). Insolvenční Právo. Prague, ASPI Walter Kluwer.
Smrčka, L., Plaček, J., Schönfeld, J. & Louda, L. (2016). Insolvenční řízení : (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Professional Publishing.
Předběžná náplň práce
The Act No. 182/2006 Coll. (Insolvency Act), coming to force in 2008, brought major changes to insolvency proceedings in the Czech Republic. Since then, a considerable number of insolvencies has been resolved; however, the satisfaction of claims has been very low.

The aim of this thesis is to examine determinants of satisfaction of claims in company insolvency proceedings in the Czech Republic. Using data from Insolvency Register, Business Register and other data sources, we will examine what information about the company have an effect on the satisfaction of
claims.

The first area we focus on is based on general data about a company and data from insolvency proceedings. We will examine the influence of claims structure and various types of company’s property on the satisfaction of claims. Besides that, we will add several indicators that should serve as a proxy for suspicious behavior or suspicious subjects in the ownership structure.

The second area arises from the financial data of companies. Using submitted financial statements from Business Register, we will examine an effect of financial ratios that are used in insolvency determinants literature. Moreover, we will look for anomalies in the financial figures that may be signs of asset stripping.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Act No. 182/2006 Coll. (Insolvency Act), coming to force in 2008, brought major changes to insolvency proceedings in the Czech Republic. Since then, a considerable number of insolvencies has been resolved; however, the satisfaction of claims has been very low.

The aim of this thesis is to examine determinants of satisfaction of claims in company insolvency proceedings in the Czech Republic. Using data from Insolvency Register, Business Register and other data sources, we will examine what information about the company have an effect on the satisfaction of
claims.

The first area we focus on is based on general data about a company and data from insolvency proceedings. We will examine the influence of claims structure and various types of company’s property on the satisfaction of claims. Besides that, we will add several indicators that should serve as a proxy for suspicious behavior or suspicious subjects in the ownership structure.

The second area arises from the financial data of companies. Using submitted financial statements from Business Register, we will examine an effect of financial ratios that are used in insolvency determinants literature. Moreover, we will look for anomalies in the financial figures that may be signs of asset stripping.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK