Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Emotional Anchoring in Experimental Asset Markets
Název práce v češtině: Emoční ukotvení na experimentálních finančních trzích
Název v anglickém jazyce: Emotional Anchoring in Experimental Asset Markets
Klíčová slova: Bubble game, ukotvení, emoce
Klíčová slova anglicky: Bubble game, anchoring, emotions
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Korbel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 08.02.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2017
Oponenti: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK