Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní život seniorů - problematika trávení volného času seniorů na Praze 8
Název práce v češtině: Aktivní život seniorů - problematika trávení volného času seniorů na Praze 8
Název v anglickém jazyce: Active Live of Seniors - Problems of Active Spending Free Time of Seniors at Prague 8
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2005
Datum zadání: 15.12.2005
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Oponenti: PaedDr. Marie Mandíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK