Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Central bank independence and its international dimension
Název práce v češtině: Nezávislost centrálních bank a její mezinárodní dimenze
Název v anglickém jazyce: Central bank independence and its international dimension
Klíčová slova: Nezávislost centrálních bank, Mezinárodní dimenze nezávislosti centrálních bank, Prostorová analýza, Transparentnost centrálních bank, Rule of Law, Růst HDP, Otevřenost mezinárodnímu obchodu
Klíčová slova anglicky: Central bank independence, International dimension of central bank independence, Spatial analyses, Central bank transparency, Rule of Law, Growth of GDP, Openness to trade
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Adam Kučera, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bergren, Niclas, Sven-Olov Daunfeldt, and Jörgen Hellström. “Does Social Trust Speed Up Reforms? The Case of Central Bank Independence.” HUI Working Paper. HUI Research, 2014.

Dincer, Nergiz, and Barry Eichengreen. “Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, September 4, 2013.

Crowe, Christopher, and Ellen E. Meade. “Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness.” European Journal of Political Economy, Does central bank independence still matter?, 24, no. 4 (December 2008): 763–77.

White, Lawrence H. 2010. "The Rule of Law or the Rule of Central Bankers?" Cato Journal 30 (Fall 2010): 451-63.

Cukierman, Alex, and Steven B. Webb. “Political Influence on the Central Bank: International Evidence.” The World Bank Economic Review 9, no. 3 (January 9, 1995): 397–423.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The first field of interest of this bachelor thesis is to research if the level of Central bank independence (CBI) is related to the level of rule of law of the particular country. The second research question of this thesis is to find, if the independence of the central bank of country A is somehow related to the central bank independence of neighboring countries B, C, D (in the same region).
This bachelor thesis will examine the international spillovers in the changes in the CBI. The third research question of this thesis is to find out the relation between Central bank independence and Central bank transparency (CBT). The main reason why I have chosen this research topic to analyze is that this question has not been mentioned in academic papers before.
Also, this research topic is not only important for economists, but we can say that it is interdisciplinary, connecting economics, law and political science. My thesis can add to the existing academic literature on some topics; especially the relation of rule of law and central bank independence have not been examined before.
In practice, the results of my bachelor thesis can be used as a instruction how to understand the relation between rule of law and central bank independence. In my bachelor thesis I will use two methods of research. The problematic of the international dimension of central bank independence (how neighbouring countries influence their central bank independence) will be analysed by panel data analysis, and eventually by spatial regression.
I will use World Bank governance data set as a main datasource.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK