Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Euro and the Effect on Bilateral Trade: Gravity Model Analysis
Název práce v češtině: Euro a jeho efekt na bilaterální obchod: Analýza založená na gravitačním modelu
Název v anglickém jazyce: Euro and the Effect on Bilateral Trade: Gravity Model Analysis
Klíčová slova: Gravitační rovnice, Rose effect
Klíčová slova anglicky: gravity equation, Rose effect
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 18.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Oponenti: Mgr. Michal Paulus
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
-Baier, S.L., Bergstrand, J.H., 2009. Bonus vetus OLS: A simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation. Journal of International
Economics 77, 77-85. doi:10.1016/j.jinteco.2008.10.004
-Baldwin, R., Taglioni, D., 2006. Gravity for Dummies and Dummies for Gravity Equations (No. w12516). National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. doi:10.3386/w12516
-Micco, A., Stein, E., Guillermo, O., Midelfart, K.H., Viaene, J.-M., 2003. The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU. Economic Policy 18, 317-356.
-Silva, J.M.C.S., Tenreyro, S., 2006. ``The Log of Gravity.'', Review of Economics and Statistics 88, 641-658. doi:10.1162/rest.88.4.641
-Serlenga, L., Shin, Y., 2007. ``Gravity models of intra-EU trade: application of the CCEP-HT estimation in heterogeneous panels with unobserved common time-specific factors.'',
Journal of Applied Econometrics 22, 361-381. doi:10.1002/jae.944
Předběžná náplň práce
Více než deset let je Česká republika členem Evropské Unie. Závazné kroky k přijetí Eura se zdají být logickým postupem k hlubší integraci. Předmětem této studie budou dopady vstupu do Eurozony na bilaterální obchod. K analýze bude použita metodika gravitačního modelu, jenž disponuje vhodnými vlastnostmi k ohodnocení efektu Eura. Autor bude klást důraz na zamezení řady chyb, jež se objevily v nedávných studiích. Mezi ně patří: výskyt endogeneity, či výskyt chybějících měření obchodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Over a decade Czech Republic has been a member of European Union. Another step to further integration seems to be an adoption of Euro currency. This study sets a goal to analyse a possible
consequences of the Euro adoption on values of import and export. Gravity model equation will be taken as a main methodology and a sufficient tool of bilateral trade estimation. The author will try to avoid several mistakes common in recent studies among them: endogeneity bias, zero trade observations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK