Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika náhradní rodinné a ústavní péče
Název práce v češtině: Problematika náhradní rodinné a ústavní péče
Název v anglickém jazyce: The Problem of Alternate and Institutional Care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2005
Datum zadání: 15.12.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Oponenti: PhDr. Vladimír Mašát
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK