Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Metabolismus železa u Naegleria gruberi
Název práce v češtině: Metabolismus železa u Naegleria gruberi
Název v anglickém jazyce: Iron metabolism in Naegleria gruberi
Klíčová slova: Naegleria gruberi, metabolismus, alkoholdehydrogenáza, ionty železa
Klíčová slova anglicky: Naegleria gruberi, metabolism, alcohol dehydrogenase, iron ions
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2016
Datum zadání: 11.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: RNDr. Matyáš Krijt, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza metabolismu Naegleria gruberi, detekce konkrétních metabolitů a jejich ovlivnění v prostředí s nedostatkem iontů železa. Zkoumání enzymu alkoholdehydrogenázy tohoto prvoka, se zaměřením na buněčnou lokalizaci, vliv nedostatku iontů železa, zjištění optimálního pH, koenzymu a substrátu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of metabolism of Naegleria gruberi, detection of chosen metabolites and the effect of lack of iron ions. Research of the enzyme alcohol dehydrogenase of this protozoon, with focus on cellular localization, influence of lack of iron ions, determination of optimal pH, coenzyme and substrate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK