Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza pracovní neschopnosti v České republice: trendy a příčiny
Název práce v češtině: Analýza pracovní neschopnosti v České republice: trendy a příčiny
Název v anglickém jazyce: Analysis of work incapacity in the Czech Republic: trends and determinants
Klíčová slova: dočasná pracovní neschopnost, ukončené případy pracovní neschopnosti, Česká republika, nemocenské pojištění, nemocnost, nemocenské dávky, sociální systém
Klíčová slova anglicky: temporary incapacity for work, terminated cases of incapacity for work, Czech Republic, sickness insurance, sickness rate, sickness benefit
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2016
Datum zadání: 16.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Data ÚZIS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK