Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační systém osobní přepravy
Název práce v češtině: Informační systém osobní přepravy
Název v anglickém jazyce: Personal Transport Information System
Klíčová slova: smluvní osobní přeprava, informační systém, plugin systém, wpf mvvm, wcf, mef
Klíčová slova anglicky: information system, mef, mvvm, plug-in system, contractual passenger transport, wcf, wpf
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je navrhnout a implementovat informační systém určený pro firmy poskytující smluvní osobní přepravu. Systém musí umožňovat správu objednávek přepravy, společností pro něž je přeprava poskytována, firemních řidičů a vozů, a sestavování rozvrhů, kde budou k jednotlivým objednávkám přiřazeni řidiči. Systém bude dále rozšiřitelný pomocí pluginů, které mohou umožňovat import nových objednávek, export výsledků hledání objednávek či generování faktur, a tak poskytnou možnost snadno reagovat na požadavky formátu vstupních či výstupních souborů.
Systém také nabídne API, které umožní externím aplikacím zasílat do systému informace o poloze řidiče či stavu aktuální objednávky (čeká/vyzvednul/na cestě) a současně řidiči umožní prohlížet jemu přiřazené objednávky a potvrzovat jejich přijetí a posléze dokončení. Součástí systému bude možnost tyto informace monitorovat či prohlížet jejich historii. Při dostatku času je práci dále možné rozšířit o implementaci aplikace pro mobilní telefony využívající toto API.
Seznam odborné literatury
* Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010

* Juval Löwy: Programming WCF Services, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2010

* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK