Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí v ČR a systém pomoci jeho obětem
Název práce v češtině: Domácí násilí v ČR a systém pomoci jeho obětem
Název v anglickém jazyce: Home violence in the Czech Republic and the system of help to the victims
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Sivek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2005
Datum zadání: 14.12.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: PaedDr. Marie Vorlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK