Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice
Název práce v češtině: Vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice
Název v anglickém jazyce: The development of higher education in the Czech and the Slovak Republic
Klíčová slova: Soukromé vysoké školství, studijní program, komparace, financování, akreditace, terciární vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Private higher education, study program, comparison, funding, accreditation, tertiary education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2016
Datum zadání: 09.09.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (8/2015), metodickými pokyny katedry a dalšími relevantními předpisy PedF UK.
Seznam odborné literatury
bude upřesněno na individuální konzultaci
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat vývojem soukromých vysokých škol v České a Slovenské republice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK