Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve fotbale
Název práce v češtině: Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve fotbale
Název v anglickém jazyce: Development of speed-coordination abilities in football
Klíčová slova: fotbal, schopnosti, rychlost, koordinace, rozvoj
Klíčová slova anglicky: football, abilities, speed, koordination, development
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2016
Datum zadání: 04.11.2016
Datum a čas obhajoby: 20.01.2020 10:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Martin Pádivý
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat rozvoj rychlostně koordinačních schopností u fotbalistů na různé výkonnostní úrovni a různých věkových skupin. Navrhnout model rozvoje těchto schopností a vytvořit zásobních cvičení pro jejich rozvoj. Ověřit účinnost modelu v praxi.
Seznam odborné literatury
Dovalil, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009
Votík, J., Zalabák, J. Fotbalový trenér: základní průvodce tréninkem. Praha: Grada 2011
Předběžná náplň práce
Zmapovat rozvoj rychlostně koordinačních schopností u fotbalistů na různé výkonnostní úrovni a různých věkových skupin. Navrhnout model rozvoje těchto schopností a vytvořit zásobních cvičení pro jejich rozvoj. Ověřit účinnost modelu v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Map the development of speed coordination skills for footballers at different performance levels and different age groups. Design a model of developing these abilities and create stock exercises for their development. Verify the effectiveness of the model in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK