Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
The Role of DNA Repair in the Onset and Therapy of Ovarian Cancer
Název práce v češtině: Úloha oprav DNA při vzniku a léčbě nádorů vaječníků
Název v anglickém jazyce: The Role of DNA Repair in the Onset and Therapy of Ovarian Cancer
Klíčová slova: Poškození DNA, oprava DNA, nádory vaječníků, incidence, léčba, resistence k cytostatické léčbě
Klíčová slova anglicky: DNA damage, DNA repair, ovarian cancer, incidence, therapy, resistence towards chemotherapy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Řešitel: Mgr. Kristýna Tomášová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2016
Datum zadání: 04.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce bude založena na literární rešerši daného tématu. tato rešerše bude využita pro vypracování projektu a přehledového článku. V optimálním případě by kolegyně měla být uvedena do experimentální práce na našem pracovišti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review as an introduction to the field. It will also be utilized for additional pursposes, such as state of the art for the grant application.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK