Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely anemických onemocnění
Název práce v češtině: Modely anemických onemocnění
Název v anglickém jazyce: Anaemia disease models
Klíčová slova: krvetvorba, diferenciace, červené krvinky, anémie, modelové organismy, zebřička
Klíčová slova anglicky: hematopoiesis, differentiation, erythrocytes, anemia, model organisms, zebrafish
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2016
Datum zadání: 03.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK