Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů.
Název práce v češtině: Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů.
Název v anglickém jazyce: Energy expenditure and nutritional substrate utilization in critically ill patients.
Klíčová slova: Energetický výdej, kriticky nemocný pacient
Klíčová slova anglicky: Energy expenditure, critical ill patient
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- bibliographic search
- processing literary sources
- statistical data analysis
- evaluation and writing of diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK