Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomické aspekty dlouhodobé péče
Název práce v češtině: Ekonomické aspekty dlouhodobé péče
Název v anglickém jazyce: The Economic Aspects of the Long-term Care
Klíčová slova: stárnutí populace, nákladová analýza, dlouhodobá péče, domácí péče
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 01.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. Dr. Stefanie Auer, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK