Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života ve vlastním prostředí
Název práce v češtině: Potřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života ve vlastním prostředí
Název v anglickém jazyce: The needs of people with dementia and the support of their independent living in their own environment
Klíčová slova: Demence, potřeby, zkušenosti, neformální péče, vlastní prostředí, akutní nemocnice
Klíčová slova anglicky: Dementia, needs, experiences, informal care, home environment, acute hospital care
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 01.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2021
Oponenti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
  MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK