Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na obhajobu v trestním řízení
Název práce v češtině: Právo na obhajobu v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: The right of defense in criminal proceedings
Klíčová slova: právo na obhajobu, obhájce, trestní řízení
Klíčová slova anglicky: right of defense, defender, criminal proceedings
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 01.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2016
Datum a čas obhajoby: 27.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK