Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu dle článku V odstavce 2 písm. b) Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958
Název práce v češtině: Odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu dle článku V odstavce 2 písm. b) Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958
Název v anglickém jazyce: Refusal to recognize and enforce arbitral award under Article V, paragraph 2 (b) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958
Klíčová slova: Newyorská úmluva, veřejný pořádek, výhrada veřejného pořádku, uznání a výkon rozhodčího nálezu, rozhodčí řízení
Klíčová slova anglicky: New York Convention, public policy, public policy exception recognition and eforcement of arbitral award, arbitration
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 14.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.06.2017
Datum a čas obhajoby: 02.06.2017 12:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Obsahem práce má být komplexní posouzení ustanovení článku V odstavce 2 písmena b) New Yorské úmluvy, které upravuje výhradu veřejného pořádku. Součástí diplomové práce by měl být krátký historický exkurs a důraz by měl být kladen zejména na rozbor judikatury signatářských soudů a jejich výkladovou a aplikační praxi. Součástí práce má být také detailnější analýza judikatury českých soudů související s aplikací článku V odstavce 2 písmena b) New Yorské úmluvy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis should present an in-depth analysis of a provision of Article V section 2 letter b) of the New York Convention on recognition and enforcement of foreign arbitral awards which establishes the public policy exception. The thesis should contain a historical overview of the legislative process of the scrutinized provision and should mainly contain an analysis of decisions of courts of the member states that would evaluate the interpretation and application practice of the courts. The thesis should contain an evaluation of decisions of Czech courts applying the scrutinized provision as well.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK