Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bayesovská optimalizácia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Bayesovská optimalizácia
Název práce v češtině: Bayesovská optimalizace
Název v anglickém jazyce: Bayesian optimization
Klíčová slova: Bayesovská optimalizace; velká dimenzionalita dat; redukce dimenze; regrese podle gaussovského procesu.
Klíčová slova anglicky: Bayesian optimization; big data set; reduction of dimension; gaussian process regression.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 01.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při zpracovávání velkých datových souborů
se v různých ohledech potýkáme s nadměrnou dimenzionalitou dat,
tj. projevuje se "curse of dimensionality".
Velké úsilí se věnuje snaze snížení dimenze dat.
Jednou z metodik, které redukci umožňují je
Bayesovská optimalizace.
Diplomant se zaměří na pochopení této metodiky a jejího využití.
Teorie a postupy bude ilustrovat na numerických příkladech.
Seznam odborné literatury
[1] Bobak, Shahriari et al.: Taking the Human Out of the Loop:
A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104,1 (2016), 148-175.
[2] Kandasamy, Kirthevasan; Schneider, Jeff; Póczos, Barnabás:
High Dimensional Bayesian Optimisation and Bandits via Additive Models. In:
Conference Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning,
Lille, France, 2015. JMLR: W&CP volume 37, 1-19,2015.
[3] Snoek, Jasper et al.: Practical Bayesian optimization of machine learning algorithms.
zdroj: arXiv:1206.2944v2 [stat.ML] 29 Aug 2012, (2012), 1-12.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK