Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačová 3D rekonstrukce obličeje člověka ve forenzních vědách
Název práce v češtině: Počítačová 3D rekonstrukce obličeje člověka ve forenzních vědách
Název v anglickém jazyce: Computer 3D reconstruction of the human face in forensic science
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2016
Datum zadání: 31.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK