Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu
Název práce v češtině: Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu
Název v anglickém jazyce: Complexes of 1,4,7-triazacyclononane derivatives
Klíčová slova: makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, formační kinetika, radiofarmaka
Klíčová slova anglicky: macrocyclic complexes, thermodynamic stability, formation kinetics, radiopharmaceuticals
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jan Kubinec - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2016
Datum zadání: 31.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza monoamidů NOTA a studium jejich koordinačních vlastností prostřednictvím potenciometrie, UV-VIS a NMR spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK