Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určování zdrojů krve u flebotomů a dalších krevsajících členovců
Název práce v češtině: Určování zdrojů krve u flebotomů a dalších krevsajících členovců
Název v anglickém jazyce: Identification of bloodmeal sources in phlebotomine sand flies and other bloodfeeding arthropods
Klíčová slova: flebotomové, identifikace krevních zdrojů, krevsající členovci, analýza
Klíčová slova anglicky: sand flies, bloodmeal identification, hematophagous arthropods, analysis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2016
Datum zadání: 31.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl shrnout a porovnat metody, používané ke stanovování zdrojů krve u flebotomů a dalších medicínsky významných členovců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to review and compare methods deployed to study bloodmeal sources of phlebotomine sand flies and other medically important bloodfeeding arthropods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK